Verkiezingen - duplicaat oproepingsbrief

Wat

Als kiezer bent u in België bij wet verplicht om uw stem uit te brengen. U moet dit persoonlijk doen, in het stembureau dat op de oproepingsbrief is aangeduid.

Wanneer u gaat stemmen moet u uw identiteitskaart en oproepingsbrief meenemen.

Indien u uw oproepingsbrief verloren bent, kan u tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de het gemeentebestuur.

De gemeentelijke overheid organiseert de verkiezingen.

Voor wie

Iedereen die stemgerechtigd is.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aan de onthaalbalie in het administratief centrumbalie van het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Een duplicaat van uw oproepingsbrief wordt onmiddellijk afgedrukt.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster