Leefloon

Wat 

Als u legaal in België verblijft en in Willebroek woont en geen eigen (of slechts beperkte) inkomsten heeft, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een minimuminkomen: het leefloon.

Het leefloon wordt uitbetaald door het OCMW.  De hoogte van het bedrag hangt af van uw gezinssituatie en is verschillend voor een samenwonende, een alleenstaande of iemand met gezinslast.

Voor wie

Alle meerderjarige inwoners van Willebroek, en in zeer uitzonderlijke gevallen ook voor minderjarigen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Het leefloon kan u best in een persoonlijk gesprek komen aanvragen. 

Wat meebrengen

-          identiteitsbewijs

-          inkomstenbewijzen, rekeninguittreksels,....

-          vonnissen, … 

Procedure

Nadat u zich heeft aangemeld, volgt er een intakegesprek.   Dit is een persoonlijk gesprek om uw situatie op maat te bekijken.  Daarna voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit en maakt hiervan een verslag.

Binnen de 30 dagen na uw aanvraag beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst over uw aanvraag.

Binnen de 7 dagen na de beslissing ontvangt u deze beslissing per gewoon of aangetekend schrijven.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster