Schuldbemiddeling - aanvragen

Wat

Budgetadvies

 

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt u om uw betaalprobleem op te lossen.

U krijgt desgevallend ook advies (tips) om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen of zelf op te lossen.

In iedere situatie wordt gezocht naar de meest passende manier om dit samen met u te doen.

De bedoeling is dus dat de medewerker u met een concrete oplossing voor uw probleem verder helpt.   

 

Budgetbegeleiding

 

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt u om uw betaalproblemen op te lossen en aldus uw budget terug in evenwicht te brengen.

Wanneer budgetbegeleiding wordt opgestart, beheert u nog steeds zelf uw inkomsten en verricht u zelf de uitgaven maar krijgt u hierbij de nodige hulp en ondersteuning.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de maatschappelijk werker met u hoe het eigen beheer verloopt aan de hand van een betaal- of budgetplan dat in overleg met u werd opgesteld.

 

Budgetbeheer

 

Een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling helpt uw financiële situatie terug onder controle te krijgen en de opgebouwde schulden af te betalen.

Uw inkomsten worden beheerd door een maatschappelijk werker die de afspraken maakt met de schuldeisers en de betalingen uitvoert.

Het verloop van de afbetalingen wordt op regelmatige tijdstippen met u besproken aan de hand van een betaal- of budgetplan dat in overleg met u werd opgesteld.

U leert hierbij stapsgewijs om uw gehele budget opnieuw zelf te beheren.

 

Collectieve schuldenregeling

 

 

De dienst schuldbemiddeling is na uw hulpvraag tot de vaststelling gekomen dat schulden uw gezinsbudget langdurig en bovendien te zwaar belasten, bv. omwille van interesten, gerechtskosten, deurwaarderskosten...

In die situatie dient er door tussenkomst van de arbeidsrechtsbank een oplossing gezocht te worden door het aanstellen van een schuldbemiddelaar.

Die schuldbemiddelaar heeft de opdracht een deel van uw inkomsten aan te wenden om uw schulden af te betalen.

Er mogen geen bijkomende interesten op deze schulden meer worden aangerekend en de schuldeisers mogen geen beslag op goederen of loon meer leggen.

U mag uiteraard zelf geen nieuwe schulden maken tijdens de collectieve schuldenregeling.

De schuldbemiddelaar dient eveneens een vooraf overeengekomen bedrag aan leefgeld te voorzien, waarmee u uw vast kosten en levensonderhoud kunt financieren.

Voor wie

Alle inwoners met een wettig verblijf.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk.

Wat meebrengen

Alle nodige documenten die verband houden met uw vraag.

Procedure

U biedt zich best persoonlijk aan bij de onthaalbalie en u mag desgewenst iemand meebrengen die u bijstaat. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 03/866.91.30.  

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster