Individuele begeleiding - sociale tewerkstelling

Wat

Heeft u recht op een leefloon of op een financiële steun gelijk aan het leefloon?

Dan zal het OCMW trachten om u opnieuw in regel te brengen met de sociale zekerheid.

Op die manier kan u later opnieuw rechten verwerven op werkloosheidsuitkeringen.

Het OCMW werkt hiervoor met een systeem van sociale tewerkstelling. 

De duur van de sociale tewerkstelling is beperkt tot de periode die nodig is om in regel te komen.

Voor deze tewerkstellingen werkt het OCMW samen met andere organisaties die arbeidsplaatsen ter beschikking stellen zoals het gemeentebestuur, de kringloopwinkel en privébedrijven.

Voor wie

Alle inwoners die recht hebben op een leefloon of andere steun die gelijk is aan dat leefloon.

Hoe verkrijgen of aanvragen

In de loop van uw begeleiding door de sociale dienst kan deze sociale tewerkstelling worden opgestart.

Procedure

In de loop van uw begeleiding wordt sociale tewerkstelling samen met u besproken.

Er wordt gezocht naar een tewerkstelling die aangepast is aan uw persoonlijke situatie en uw capaciteiten.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is verantwoordelijk voor uw aanstelling.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster