Uittreksel bevolkings- en vreemdelingenregister

Wat

Onder bepaalde voorwaarden kan u uw persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen. U kan ook uittreksels of getuigschriften over uzelf krijgen. Daarnaast kan enkel de wettelijke vertegenwoordiger (ouder van een kind, voogd) of een bijzondere gemachtigde uittreksels verkrijgen uit de registers of getuigschriften die aan de hand van die registers zijn opgemaakt. De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden kan slechts onder bepaalde voorwaarden, door de wet voorgeschreven.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Mail

E-loket (uittreksel bevolking op naam van de aanvrager of uittreksel bevolking voor derden)

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Eventueel volmacht en (kopie van) identiteitskaart van aanvrager

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster