Aanvraag conformiteitsattest

Wat

De verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten toetsen aan de woonkwaliteitsnormen. Aan de hand van een technisch verslag woonkwaliteit kan dit gecontroleerd en vastgelegd worden in een officiële verklaring van de gemeente.

Dit attest legt ook de maximale bezettingsgraad vast van de woning, afhankelijk van de totaal bewoonbare oppervlakte en van het aantal woonlokalen.

 

Het conformiteitsattest is niet verplicht. Wel is de verhuurder verplicht een afschrift van het verkregen conformiteitsattest te overhandigen aan de huurder.

 

Voor wie

De huurder of verhuurder van een woning, appartement, kamer, ...

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk en aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag wordt een schema van de woning en de nodige documenten gevoegd

(bijvoorbeeld brandweerattest en keuringsattest van gas- en elektrische installaties, als die er zijn).

 

Procedure

Een gemeentelijk onderzoeker voert het onderzoek uit. Hiervoor gebruikt hij het technisch verslag van ongeschiktheid. Alle delen van het verslag worden in aanmerking genomen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen zestig dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest. Die termijn geldt zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woningen. Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster