Afstand van organen - registratie

Wat

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels, bestemd voor transplantatie en wetenschappelijke experimenten, na overlijden.

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.

 

U kan bij het gemeentebestuur volgende wilsuitdrukkingen laten registreren: verzet tegen elke wegneming van organen en weefsel, uitdrukkelijk donor stellen, herroepen van een vroegere wilsuiting. De verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister en verzonden naar FOD Volksgezondheid.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Uw wilsuitdrukking wordt onmiddellijk ingevoerd in het rijksregister en u krijgt een attest voorgelegd om te handtekenen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster