Verlengde minderjarigheid - registratie

Wat

Wanneer een persoon een aangeboren verstandelijke handicap heeft, kan bij de rechtbank van eerste aanleg het statuut van verlengde minderjarigheid worden aangevraagd door een derde. De verlengde minderjarigheid bevestigt op juridische wijze dat iemand jonger is dan 15 jaar, zowel voor wat betreft het beheer van zijn goederen als wat betreft zijn persoon.

 

De verlengd minderjarige blijft onder het gezag van zijn ouders zolang die leven, en onder een voogd aangesteld door de rechtbank van de woonplaats van de minderjarige, ingeval de ouders komen te overlijden.

 

Verlengde minderjarigheid wordt door het gemeentebestuur geregistreerd in het rijksregister.

Na registratie wordt de verlengd minderjarige uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Het statuut van verlengde minderjarigheid wordt op de identiteitskaart vermeld.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via rechtbank van eerste aanleg.

Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart wordt u uitgenodigd.

Procedure

Het vonnis van de rechtbank wordt verzonden naar de gemeente en wordt dan ingevoerd in het rijksregister.

U wordt uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster