Diftartoelage

Wat

Een jaarlijkse toelage van € 30,00, bestemd voor personen die door hun medische situatie extra kosten hebben om hun afval te laten ophalen. 

Voor wie

Voor personen die ingevolge hun medische situatie - zoals bepaald door het gemeentelijk toelagereglement - extra verzorgingsmateriaal verbruiken.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk of via uw ziekenfonds

Wat meebrengen

U bezorgt voor 1 mei van het lopende jaar het attest, ingevuld door uw ziekenfonds, aan het loket voor personen met beperkingen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster