Aanvraag Belg worden - algemeen

Wat

De Belgische nationaliteitswet is sinds 1 januari 2013 grondig gewijzigd. Op de website vreemdelingenrecht.be kan je alles lezen over de nieuwe regelgeving en procedures.

Voor wie

Iedereen die geen Belg is

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • identiteitskaart (verblijfskaart)
  • afhankelijk van de procedure moeten verschillende documenten voorgelegd worden. U informeert zich best eerst bij onze medewerkers van de burgerlijke stand.

Procedure

U komt bij de dienst burgerlijke stand langs met uw verblijfskaart. Hiermee kan de dienst burgerlijke stand nagaan welke procedure voor u kan toegepast worden. U krijgt een lijst van documenten die u moet verzamelen. Met deze documenten, die voldoende gelegaliseerd en vertaald moeten zijn, moet u langskomen op de dienst burgerlijke stand, die een controle zal uitvoeren en het dossier opmaken.

 

Het volledige dossier wordt (Na de betaling van het registratierecht van €150 in het registratiekantoor te Mechelen) vervolgens doorgestuurd naar verschillende instanties ter controle. Op het moment dat deze controle voltooid is, zal het dossier, indien er geen negatieve adviezen zijn, verder worden afgehandeld en afgewerkt door de dienst burgerlijke stand (naturalisatie vormt hierop een uitzondering). Van zodra het dossier afgerond is, zal u door de dienst bevolking uitgenodigd worden voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart voor Belgen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster