Crematie - toelating

Wat

Een crematie kan ten vroegste 24 uur na het overlijden plaatsvinden. Voor crematie is toestemming van het gemeentebestuur vereist.

Als de overledene via een laatste wilsbeschikking heeft laten vastleggen dat hij of zij wil gecremeerd worden, dan levert het gemeentebestuur automatisch de toestemming af.

Als de overledene zelf eerder geen schriftelijke wilsbeschikking heeft opgemaakt, moet de begrafenisondernemer een schriftelijke aanvraag tot crematie indienen bij de gemeente.

 

Voor wie

begrafenisondernemers

Hoe verkrijgen of aanvragen

de begrafenisondernemer meldt zich persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Procedure

Naar aanleiding van een aangifte van overlijden, krijgt de begrafenisondernemer de nodige documenten voor de crematie.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster