Echtscheiding - overschrijving

Wat

Twee echtgenoten die willen scheiden, moeten het huwelijk laten ontbinden door een rechtbank.

 

De wet onderscheidt verschillende vormen van echtscheiding:

  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting;
  • echtscheiding door onderlinge toestemming.

 

Als uw echtscheiding is uitgesproken in België en de mogelijke termijnen van beroep zijn verstreken, zendt de rechtbank het vonnis naar het gemeentebestuur waar het huwelijk voltrokken werd. Werd het huwelijk in het buitenland afgesloten, dan wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Brussel.

 

Zodra de echtscheiding door de gemeente is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, wordt u hierover geïnformeerd en kan u een afschrift van de echtscheidingsakte vragen.

 

Wenst u een afschrift van de echtscheidingsakte, dan moet u die aanvragen op de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar u huwde. Was dit Willebroek, dan kan u deze vraag indienen via het e-loket (aanvraag uittreksel burgerlijke stand op naam van de aanvrager of aanvraag uittreksel burgerlijke stand voor derden).

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Overschrijving van de echtscheiding gebeurt automatisch.

 

Een afschrift van de echtscheidingsakte kan u, bij de gemeente waar uw huwelijk plaatsvond, persoonlijk aanvragen of via het e-loket (aanvraag uittreksel burgerlijke stand op naam van de aanvrager of aanvraag uittreksel burgerlijke stand voor derden).

Procedure

Het in 'kracht van gewijsde' gegane vonnis van echtscheiding wordt door de griffier van de rechtbank binnen de maand, bij aangetekend schrijven, overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk is voltrokken. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft binnen de maand het beschikkend gedeelte over in het register van de burgerlijke stand.

Werd het huwelijk in het buitenland afgesloten, dan wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Brussel.

 

Zodra de echtscheiding is overgeschreven door de gemeente, wordt u hierover geïnformeerd en kan u een afschrift van de echtscheidingsakte vragen.

Wat is 'kracht van gewijsde'

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Voor echtscheiding met onderlinge toestemming duurt dit 1 maand na de uitspraak. Voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting duurt dit 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

 

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum dat het vonnis of arrest overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster