C3 deeltijds werklozen

Wat

Mensen die deeltijds werkloos zijn, moeten prestatielijsten bijhouden. Deze formulieren moeten vooraf op het gemeentehuis worden gevalideerd. De bedoeling hiervan is misbruiken te voorkomen.

Voor wie

mensen die deeltijds werkloos zijn

Hoe verkrijgen of aanvragen

- persoonlijk

- aan de onthaalbalie in het administratief centrum

Wat meebrengen

- identiteitskaart

- formulieren C3 deeltijds (te verkrijgen via uw uitbetalingsinstelling)

Procedure

U moet de documenten persoonlijk aanbieden. De identiteitsgegevens moeten vooraf ingevuld zijn. De datum- en gemeentestempel worden aangebracht op de formulieren. De eerste maal wordt de lopende maand en de 3 volgende maanden gevalideerd.

Daarna zullen enkel nog de 3 volgende maanden worden gevalideerd.

Op het einde van elke maand moet u het gevalideerde en correct ingevulde formulier C3 deeltijds overhandigen aan uw uitbetalingsinstelling.

 

Voor alle andere gevallen is de uitbetalingsinstelling bevoegd (uw vakbond of de hulpkas).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster