Geboorte - aangifte

Wat

De aangifte van de geboorte van uw kind bij het gemeentebestuur moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de bevalling.

Is uw kindje dood geboren en was u langer dan 6 maanden zwanger, bent u ook verplicht om het aan te geven.

De aangifte moet gebeuren in de gemeente waar het kind geboren is. Aangezien Willebroek geen materniteit heeft, komt dit nog zelden voor (bijna enkel voor thuisbevallingen).

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • geboortebewijs, dit is een geneeskundig attest opgemaakt door de geneesheer of de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was (statistisch model I)
  • indien gehuwd: trouwboekje
  • indien er een erkenning voor de geboorte gebeurde: het bewijs van erkenning voor de geboorte
  • identiteitskaarten van vader en moeder

Procedure

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kunt hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds

 

Er wordt een geboorteakte opgemaakt en uw kind wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.

Als het kind niet geboren wordt in de gemeente van uw woonplaats, dan zal de dienst burgerlijke stand van de plaats van geboorte het gemeentebestuur van uw woonplaats inlichten.

 

Indien u in Willebroek geboren bent, kan u een afschrift van uw geboorteakte aanvragen (persoonlijk, schriftelijk, via mail of e-loket).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster