Adoptie

Wat

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind.

Er zijn twee verschilllende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

 

  1. Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.
  2. Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

 

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat u ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Voor wie

Iedereen 

Procedure

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn (1 maand), zendt de griffier van de rechtbank het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en).

 

Indien het een buitenlandse adoptie betreft dient de adoptieakte, vooraleer zij kan overgeschreven worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgemaakt te worden aan de Federale Centrale Autoriteit (Dienst Internationale Adoptie - Federale Overheidsdienst Justitie) voor erkenning in België. U dient vervolgens het bewijs van registratie en een beëdigde vertaling van de adoptieakte (voorzien van de nodige legalisatie) over te maken aan de dienst burgerlijke stand zodat deze kan worden overgeschreven.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster