Militiegetuigschrift

Wat

Sinds 1 januari 2006 is het militiegetuigschrift niet meer vereist voor betrekkingen bij de Staat, de provincie en de gemeente.

Toch kan een militiegetuigschrift gevraagd worden voor het pensioen.
Voor betrekkingen bij de Staat, de provincie en de gemeente is het voorleggen van een militiegetuigschrift niet meer nodig krachtens de wet op de administratieve vereenvoudiging (opheffing van artikel 100 van de militiewetten - wet van 15.12.2005 - Belgisch Staatsblad van 28.12.2005).

Voor het pensioen

Bezorg hen uw aanvraag met vermelding van uw uitgebreide contactgegevens, uw rijksregisternummer- of stamboeknummer en de periode waarin u als militair in werkelijke dienst was via het contactformulier op hun website via de link https://www.mil.be/nl/content/contactformulier, of telefonisch op nummer 0800.333.48 of per post aan het volgend adres.

 

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst van het stamboek
Kwartier Koningin Astrid
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel.: 02 264 63 44
Fax: 02 264 63 56
E-mail: dghr.hrgan@mil.be
Website: http://www.mil.be

 

Voor een minderjarige, niet-ontvoogde kandidaat-militair

Indien u een minderjarige, niet-ontvoogde kandidaat-militair bent, zal u gevraagd worden om een militiegetuigschrift voor te leggen.

 

U kan zich hiervoor aanbieden bij de dienst bevolking:

 

  • met uw identiteitskaart;
  • met het aanvraagformulier;
  • vergezeld van één van de ouders bij wie u voornamelijk gedomicilieerd bent (voorzien van identiteitskaart) of van een derde die de ouderlijke macht uitoefent (voorzien van identiteitskaart en van een document dat hem/haar als dusdanig aanstelt).

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster