Lijst van gezworenen (Hof van Assisen)

Wat

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de gemeentebesturen de lijst van gezworenen opmaken. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een assisenjury te zetelen. Bij een assisenzaak oordeelt immers een jury van burgers over de schuld of onschuld van een betichte.

Wie

Op enkele uitzonderingen na kunnen alle Belgen tussen 28 en 65 jaar, die het recht hebben als kiezer deel te nemen aan parlementsverkiezingen, zetelen in een assisenjury.

Procedure

De personen die op de lijst worden opgenomen, worden hiervan persoonlijk verwittigd.

Zij kunnen de volgende vier jaar worden opgeroepen om te zetelen in een assisenjury.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster