Huwelijk - buitenland

Wat

Wanneer Belgen huwen in het buitenland, moeten zij hun buitenlandse huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisaties en eventuele vertalingen (door Belgisch beëdigd vertaler), laten registreren bij het gemeentebestuur.

 

Personen van Belgische nationaliteit kunnen bij terugkeer in België ook vragen om de huwelijksakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van hun woonplaats in België.

 

Deze overschrijving in de registers van de burgerlijke stand is niet verplicht, maar biedt heel wat voordelen:

  • als u een uittreksel uit de huwelijksakte nodig hebt, kan u zich wenden tot de gemeente die de overschrijving gedaan heeft en moet u die niet in het buitenland aanvragen;
  • als u geen huwelijksboekje hebt gekregen op de huwelijksplaats, dan kan u er altijd nog een krijgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft overgeschreven.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

 

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Als buitenlander gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Wat meebrengen

  • Buitenlandse huwelijksakte (voor de overschrijving: een letterlijk afschrift van de huwelijksakte nodig, maximum 12 maanden oud)
  • Identiteitskaart

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands.

De vertaling dient te gebeuren door een Belgisch erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).

Procedure

Het huwelijk wordt geregistreerd indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is en indien alle nodige documenten beschikbaar zijn.

 

Op verzoek wordt de huwelijksakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand (niet verplicht).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster