Lichaam aan de wetenschap schenken

Wat

U kan na uw dood een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen, als u uw lichaam "afstaat aan de wetenschap".

Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie

Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan u uw lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Procedure

Uw lichaam afstaan aan de wetenschap moet u wel bij leven regelen door middel van een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). Dit kan niet geregistreerd worden bij de dienst bevolking.

Neem best vooraf contact op met een universiteit naar keuze waar geneeskunde wordt gedoceerd en informeer bij hen. Aangezien er geen echte reglementering bestaat kunnen deze documenten en modaliteiten immers verschillen van instelling tot instelling.

 

Op bepaalde universitaire websites kan u trouwens voorbeelddocumenten terugvinden. 

U vult een document in en verstuurt het origineel naar de universiteit van uw keuze.

U houdt zelf een kopie. De universiteit stuurt vervolgens een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Waar kan u terecht

Vrije Universiteit Brussel Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Vakgroep Menselijke Anatomie

Laarbeeklaan 103

1090 Brussel

tel 02 477 43 17 of 02 477 44 50

http://www.vub.ac.be/EXAN/

 

Universiteit Gent - Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie

Campus UZ Gent B3, 4de verdieping

De Pintelaan 185

9000 Gent

tel 09 332 51 92 of 09 264 53 07

http://www.lichaamsafstand.ugent.be/

 

Universiteit Antwerpen Campus Groenenborger

Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens

Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie

Groenenborgerlaan 171

2020 Antwerpen

tel 03 265 33 90

http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand

 

Katholieke Universiteit Leuven

Secretariaat Anatomie

tel 016 33 66 81

 

UHasselt

Campus Diepenbeek
Agoralaan – Gebouw D
3590 Diepenbeek
tel 011 26 81 11

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster