Huwelijk - huwelijksvoltrekking

Wat

Op uw burgerlijke trouwdag zelf leest de ambtenaar van de burgerlijke stand u en uw partner de formaliteiten van het huwelijk en uw wederzijdse rechten en plichten voor.

U en uw partner verklaren dat u elkaar wil aannemen tot echtgenoten; de ambtenaar verklaart in naam van de wet dat u door de echt verbonden bent.

Hij maakt daarvan dadelijk akte op en overhandigt u een trouwboekje.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Voor u in het huwelijk kan treden, moet u eerst aangifte komen doen bij de dienst Burgerlijke Stand.

 

Wat meebrengen

identiteitskaart

Procedure

Uw huwelijksdatum kan ten vroegste twee weken en ten laatste zes maanden en 14 dagen na de aangifte vallen.

Op de dag van uw huwelijk krijgt u dadelijk uw trouwboekje mee. 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster