Tijdelijke afwezigheid

Wat

Personen die tijdelijk of kortstondig (langer dan 3 maand) buiten de gemeente waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben, verblijven.

Voor wie

  • personen verblijvend in een verpleeginrichting, rusthuis, instelling
  • beroepsmilitairen
  • studenten
  • gedetineerden
  • diplomaten
  • personen die omwille van studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen, voor beroepsredenen of voor toerisme maximum 1 jaar afwezig zijn

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • adres waar u tijdelijk zal verblijven
  • eventueel bewijs dat de tijdelijke afwezigheid staaft

Procedure

U moet uw vertrek en de vermoedelijke duur van afwezigheid melden bij de dienst bevolking.
De beoordeling van de tijdelijke afwezigheid komt aan het gemeentebestuur toe.
De tijdelijke afwezigheid wordt dan genoteerd. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster