Huwelijk - inschrijving huwelijkscontract

Wat

Het huwelijkscontract is een formele akte waarbij de (aanstaande) echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel naar goeddunken maar binnen de wettelijke grenzen regelen, voor zover niets wordt bedongen dat strijdig is met de openbare orde of goede zeden en niet wordt afgeweken van de regels die de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten bepalen en evenmin van de regels betreffende het bestuur over het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen.

Bij gebreke van een huwelijkscontract is het wettelijk stelsel van toepassing.

De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen.

 

De vermelding van het huwelijkscontract wordt sinds september 2015 niet meer in het huwelijksboekje gedaan en ook niet meer als randmelding in de akte zelf bijgeschreven.
De notaris zet het contract in een databank.

Voor wie

iedereen

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster