Huwelijk - schijnhuwelijk

Wat

Een huwelijk dat een ander doel heeft dan het opbouwen van een duurzame relatie is een schijnhuwelijk.

Voor wie

iedereen

Procedure

Als iemand wil huwen met iemand van buiten de EU, dan is het gemeentebestuur verplicht om dit aan te geven aan de dienst vreemdelingenzaken. 

Indien de intenties van de aangevers van een huwelijk onduidelijk zijn, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk met een termijn van twee maanden uitstellen om een onderzoek mogelijk te maken. Het volledige dossier wordt dan voor advies voorgelegd aan de procureur des Konings.

Indien deze een negatief advies geeft, zal uw huwelijk geweigerd worden.

U kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster