Kind - erkenning

Wat

Bent u niet gehuwd en verwacht u samen een kindje, dan moet u weten dat juridisch enkel de afstamming van moederszijde automatisch vaststaat.

Om de afstamming van vaderszijde (of meemoederszijde) vast te stellen, moet de vader (of meemeoder) het kind erkennen.

Dit doet u bij het gemeentebestuur.

Erkennen kan zowel voor de geboorte, als bij de geboorteaangifte, als nadien.

Het gemeentebestuur stelt een erkenningsakte op.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk, steeds in bijzijn van de moeder.

Wanneer en wat meebrengen?

De erkenning kan zowel gebeuren vóór de geboorte, tijdens of na de geboorteaangifte en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het geen afstammelingen heeft nagelaten moet dit binnen het jaar na de geboorte gebeuren.

 

1. Erkenning voor de geboorte

De moeder en de erkenner komen samen naar de dienst burgerlijke stand.

 

Meebrengen:
- bewijs van de dokter met de vermoedelijke bevallingsdatum
- de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner

 

2. Erkenning tijdens de geboorteaangifte

De erkenner moet dan tijdens de geboorteaangifte aanwezig zijn.

 

3. Erkenning na de geboorte

Noodzakelijke toestemmingen:
- kind minder dan 12 jaar of verlengd minderjarig: toestemming moeder
- kind tussen 12 en 18 jaar en niet-ontvoogd: toestemming moeder en kind zelf
- kind vanaf 18 jaar of ontvoogd: toestemming van het kind (vetorecht)

 

Meebrengen:
- de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner
- indien het kind niet geboren is in Willebroek, een recent afschrift van de geboorteakte

Procedure

Bij erkenning voor de geboorte krijgt u, indien u aan de voorwaarden voldoet een bewijs van erkenning mee.

Later bij de geboorteaangifte moet u dit bewijs voorleggen.

 

Bij erkenning tijdens of na geboorteaangifte wordt de erkenning, indien u aan de voorwaarden voldoet, in het rijksregister ingeschreven.

Er wordt op dat moment een erkenningsakte opgemaakt.

Betwisting van de erkenning

Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning betwist worden.

De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen bewezen wordt dat de erkenner niet de vader/meemoeder is, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner.

 

De erkenning kan betwist worden door:
- de erkenner;
- de moeder;
- het kind;
- de beweerde biologische vader.

 

De erkenner en zij die hebben toegestemd zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster