Overlijden - graf of nisconcessies

Wat

Wil u een graf of een plaatsing in een columbariumnis met zekerheid langer dan de wettelijke minimumtermijn (10 jaar) bewaren, dan heeft u een graf- of nisconcessie nodig. Deze vormt een garantie dat het graf voor een bepaalde periode zal blijven bestaan.

Voor het verstrijken van de concessie, kan u steeds een verlenging aanvragen.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk of via begrafenisondernemer

Kosten

grafconcessie 25 jaar: € 600 per graf voor max. 2 stoffelijke overschotten

concessie voor een columbariumnis voor 25 jaar: € 750 voor max. 2 urnen

concessie voor een urnenkelder voor 25 jaar: € 1000 voor max. 2 urnen

 

bijkomende belasting voor niet-inwoners: € 500

Procedure

U vult een aanvraagformulier in voor een concessie.

Het College van burgemeester en schepenen kent, na betaling, uw concessie toe.

Na de toekenning ontvangt u een brief.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster