Rijbewijs

Wat

RijbewijsBent u geslaagd voor het praktische rijexamen, dan kan u een definitief rijbewijs in bankkaartmodel aanvragen bij het gemeentebestuur van uw woonplaats.

 

Is uw rijbewijs gestolen en of bent u het kwijt, dan moet u aangifte doen bij de politie en kan u een nieuw exemplaar aanvragen bij de dienst bevolking.

 

Voor wie

Iedereen

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Aanvraagformulier van examencentrum
  • Eventueel aangifte van verlies of diefstal
  • € 25
  • Eventueel rijgeschiktheidsattest (meer info bij MEDEX) en attest van vakbekwaamheid

 

De foto en handtekening worden in principe overgenomen van uw elektronische identiteitskaart. Als de foto niet meer gelijkend is of u wil een andere pasfoto en/of handtekening gebruiken, dan is het mogelijk om een nieuwe in te scannen. Deze foto moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 

Opmerking: personen die om bepaalde medische redenen (diabetes, epilepsie, hartziekten ...) telkens hun rijbewijs moeten laten verlengen voor een bepaalde duur, moeten hiervoor niet betalen.

 

Procedure

Na uw aanvraag, het afleveren van de nodige documenten en na betaling wordt uw rijbewijs klaargemaakt door een externe dienst. U kan dit 3 werkdagen later komen afhalen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster