Drankvergunning - occasioneel

!Belangrijk!

 

Afschaffing occasionele drankvergunning

 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II (BS 28 december 2005) kunnen de gemeenten autonoom beslissen over eventuele formaliteiten die organisatoren van tijdelijke drankgelegenheden (evenementen georganiseerd door culturele verenigingen, ouderverenigingen, jeugdverenigingen,...) moeten vervullen. Sinds 7 januari 2006 is het dus het gemeentebestuur dat beslist of en onder welke vorm ze het schenken van sterke drank op fuiven en evenmenten onderhevig maakt aan een vergunning.

 

In collegezitting van 23 augustus 2013 werd beslist de occasionele drankvergunning af te schaffen. Dit o.a. gezien de vernieuwde/verscherpte wetgeving wat betreft het schenken van gegiste/sterke dranken voor -16jarigen en -18jarigen. Organisatoren van tijdelijke drankgelegenheden dienen dus geen aanvraag meer in te dienen aan het gemeentebestuur tot het bekomen van een occasionele drankvergunning.

 

Wetgeving:

"Artikel 6 § 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten gewijzigd en aangevuld door de wetten van 10 december 2009 (BS 31 december 2009 en 19 mei 2010 (BS 2 juni 2010)) houdende diverse bepalingen inzake de gezondheid."

 

Huidige bepalingen:

"het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16jarigen.

 

Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag gevraagd worden aant e tonen dat hij of zij ouder is dan 16 jaar.

 

Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -achttienjarigen."

 

De sancties op het overtreden van artikel 6§6 van de gewijzigde gezondheidswet, zijn in artikel 26 van de wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 2 juni 2010) opgenomen.

 

Meer informatie nodig?

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst lokale economie via lokale.economie@willebroek.be of op het nummer 03 866 90 31.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster