Elektronische vreemdelingenkaart

Wat

Een elektronische vreemdelingenkaart is een verblijfsvergunning afgeleverd aan een buitenlander met een EU-nationaliteit of een niet-EU nationaliteit die zich definitief in België wil vestigen.

 

De geldigheid van de kaart is afhankelijk van uw verblijfssituatie.

  • De kaart is 5 jaar geldig indien u onbeperkt verblijf heeft.
  • De kaart is tijdelijk geldig bij tijdelijk verblijf.

 

Er bestaan verschillende soorten elektronische vreemdelingenkaarten:

Voor wie

Iedereen gemachtigd tot verblijf

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • 1 recente pasfoto, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen
    (o.a. lichte, egale achtergrond; gezicht in vooraanzicht)
  • identiteitskaart

Procedure

Na aanmelding, wordt uw aanvraagformulier afgeprint. U ondertekent dit document en uw foto wordt er op aangebracht. Uw dossier wordt verzonden naar Zetes (externe firma). 2 à 3 weken later krijgt u van deze firma een pin- en pukcode toegestuurd.

Met deze code kan u uw kaart komen afhalen.

 

Wat te doen bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart?

Bij verlies of diefstal van de elektronische vreemdelingenkaart moet u hiervan aangifte doen bij de politie.

U ontvangt dan een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'.

Hier wordt ook een pasfoto op aangebracht. Met dit attest kan u echter niet naar het buitenland.

 

 

U moet bij verlies of diefstal eveneens de elektronische functie van de kaart buiten werking laten stellen bij DOC STOP.

 

DocStop: telefoonnummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24 uur op 24, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden, om frauduleus gebruik te voorkomen. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet u bellen naar de +32 2 518 2123). 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster