Arbeidskaart

Wat

Bent u afkomstig uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort en wil u tijdelijk hier verblijven om in loondienst te werken, dan heeft u in de meeste gevallen een arbeidskaart nodig. De arbeidskaart moet worden aangevraagd bij het gemeentebestuur.

Voorlopig hebben ook nieuwe EU-burgers uit Roemenië en Bulgarije een arbeidskaart nodig.

Er zijn echter heel wat uitzonderingen op deze algemene regel, dus u komt zich best eerst informeren op het gemeentehuis.

 

De duur van de arbeidskaart is afhankelijk van uw contract met de werkgever (is gelijk aan de duur van tewerkstelling of aard van verblijf).

 

Er bestaan drie types arbeidskaarten:

  1. Arbeidskaart A (onbepaalde duur): wordt aangevraagd door de werknemer en is geldig voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen, bij alle werkgevers. Arbeidskaarten A worden de laatste jaren bijna niet meer toegekend.
  2. Arbeidskaart B (bepaalde duur): wordt aangevraagd door de werkgever en is geldig voor een welbepaalde tewerkstelling bij één werkgever.
  3. Arbeidskaart C (bepaalde duur): wordt aangevraagd door de werknemer en is geldig voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor alle werkgevers.

Voor wie

Iedereen die niet tot de Europese Unie behoort en burgers die behoren tot de nieuwe Europese lidstaten

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

E-loket

Wat meebrengen

  • 1 pasfoto (bij afhalen)
  • Identiteitskaart (bij aanvraag)

Procedure

U kan het aanvraagformulier downloaden via het e-loket en afdrukken (gelieve het 'inlichtingenblad voor buitenlandse werknemer' recto verso af te drukken!).

U kan het aanvraagformulier ook verkrijgen bij de dienst bevolking (waar het grotendeels ingevuld wordt door een medewerker van de dienst bevolking).

 

Uw handtekening op het aanvraagformulier moet gelegaliseerd worden. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen bij de dienst bevolking, met uw identiteitskaart.

U krijgt een afspraak om dit ingevulde formulier af te halen.

 

De aanvraag voor een arbeidskaart moet u indienen bij:

Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus

Provincie Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 22

2018 Antwerpen

tel 03 224 95 05

arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be

 

Een maand later krijgt u een brief van de gemeente om uw arbeidskaart te komen afhalen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster