Asielzoeker - inschrijving

Wat

Als asielzoeker moet u asiel aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken).

Vervolgens moet u zich ook aanbieden en inschrijven in de gemeente, waaraan men u toegewezen heeft.

Voor wie

Asielzoekers

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Paspoort
Huwelijksakte
Identiteitskaart
Geboorteakte
Alle andere mogelijke documenten waarmee u zich kan identificeren
2 pasfoto's

Procedure

U brengt de documenten mee, die u gekregen hebt bij aanmelding bij de dienst Vreemdelingzaken (DVZ).

Er volgt een politieonderzoek om uw adres te controleren (zie aanvraag adreswijziging).

Is uw asielaanvraag ontvankelijk of een schorsend beroep, dan krijgt u van de wijkagent een uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen om eventueel uw verblijfsvergunning aan te vragen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster