Attest immatriculatie - model A

Wat

Een 'attest van immatriculatie (AI) - model A', ook gekend als de 'oranje kaart', is een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers.

Zij krijgen deze vergunning in afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf.

Voor wie

Sommige niet-EU-burgers, die tijdelijk in België verblijven, ontvangen bij hun inschrijving in de gemeente een 'attest van immatriculatie - model A' of oranje verblijfskaart.

Contacteer de dienst bevolking om te weten of u in aanmerking komt.

 

Bijzonderheden

De voorzijde van dit attest vermeldt dat de eigenaar geen winstgevende bedrijvigheid mag uitoefenen zonder toestemming van het ministerie van tewerkstelling en arbeid of het ministerie van middenstand.

Dat is misleidend voor gezinsherenigers met een Belg of een EU/EER-burger. Zij mogen wel werken, zonder hiervoor de toestemming te vragen.

Bijvoorbeeld, wanneer een Amerikaanse vrouw (= gezinshereniger) zich in België wil vestigen bij haar Franse man dan mogen ze hier beide werken.

 

Eigenaars van een attest van immatriculatie worden ingeschreven in het vreemdelingenregister, met uitzondering van asielzoekers die in het wachtregister worden opgenomen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Bij een eerste aanvraag/aflevering:

  • uw nationaal paspoort
  • documenten die verschillen naargelang het statuut
  • 3 pasfoto's
  • € 18,20

 

Bij verlenging:

  • uw huidige attest van immatriculatie
  • bijlage 25 of 26 (voor asielzoekers)

Procedure

In eerste instantie meldt u zich aan bij de vreemdelingendienst van de gemeente.

De wijkagent voert een onderzoek naar uw verblijfplaats.

Indien na controle van de wijkagent blijkt dat u effectief op uw adres verblijft, krijgt u een uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen om uw attest van immatriculatie aan te vragen.

U brengt dan 2 foto's en het gepaste bedrag mee en enkele dagen later kan u uw attest afhalen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster