Zonneboiler - premie gemeente

Wat 

De gemeente kent een premie toe voor het plaatsen van een zonneboiler.

 

De premie bedraagt 15% van de kostprijs met een max. van €250/adres. De premie kan slechts eenmaal per adres worden toegekend.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze premie? Bekijk dan hier het gemeentelijk premiereglement voor het plaatsen van een zonneboiler. 

Voor wie 

Iedereen 

Hoe verkrijgen of aanvragen 

Via het aanvraagformulier.

Wat meebrengen 

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Hydraulisch schema
    (dit is een plan met aanduiding van collectoren, voorraadvat en naverwarming).
  • Kopie factuur
  • Liggingsplan 

Procedure 

Nadat u de aanvraag hebt ingediend, zal door de milieudienst nagegaan worden of aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de premie wordt voldaan.

 

U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Nadien zal worden overgegaan tot de uitbetaling van de premie indien hiervoor voldoende krediet beschikbaar is binnen de gemeentelijke begroting.

 

Jaarlijks zijn er een 4-tal uitbetalingsmomenten voorzien. 


doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster