Verbintenis tot tenlasteneming

Wat

Bij een verbintenis tot tenlasteneming neemt u de verplichting op om financieel garant te staan voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een niet-EER-burger gedurende zijn verblijf in België (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

U moet hiervoor een formulier invullen en ondertekenen.

U blijft 2 jaar verantwoordelijk voor die persoon.

 

U moet als garant de Belgische nationaliteit bezitten of een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben in België.

 

Visumplichtige buitenlanders, die voor een kort verblijf in België willen verblijven, moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.
Niet-visumplichtigen moeten dit document samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • Ingevuld formulier
  • Identiteitskaart
  • Indien de niet-EER-burger niet visumplichtig is: bewijzen dat u over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan, via vb. loonfiches van de laatste 3 maanden, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar

Procedure

U vult als garant het formulier 'ten lasteneming' in en brengt het binnen bij de dienst bevolking.

 

Indien de niet-EU-burger niet visumplichtig is, moet u als garant ook een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voorleggen. Uw handtekening wordt gelegaliseerd en de gemeente stuurt de verbintenis tot tenlasteneming en het bewijs van voldoende bestaansmiddelen op naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Na controle van DVZ overhandigt de gemeente de verbintenis tot tenlasteneming aan u als garant (reken hierbij op 1 maand).

 

Indien de niet-EU-burger visumplichtig is, wordt uw handtekening op de verbintenis tot tenlasteneming gelegaliseerd door de burgemeester. Na afhaling van het formulier maakt u het over aan de niet-EU-burger in het buitenland, samen met:

- bewijs dat u als garant over voldoende bestaansmiddelen beschikt;

- bewijs dat u als garant Belg bent of toegelaten tot onbeperkt verblijf.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster