Elektronische vreemdelingenkaart D: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Wat

Als u in het bezit bent van een D-kaart, betekent dit dat u als niet-EU-burger al geruime tijd over een verblijfskaart beschikt. Met die kaart kan u zich gemakkelijker vestigen in andere lidstaten van de Europese Unie, aangezien u een duurzaam statuut hebt.

 

De D-kaart is 5 jaar geldig. U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor wie

Niet-EU-burger die de status van langdurig ingezetene heeft bekomen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Bij een eerste aanvraag/aflevering:

Neem contact op met de dienst bevolking.

 

 

Bij een verlenging:

  • Huidige verblijfskaart
  • 1 recente pasfoto, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen
    (o.a. lichte, egale achtergrond; gezicht in vooraanzicht)

Kostprijs

Gewone procedure: €22,20

Dringende procedure: vanaf 1/1/2018: € 92,00

Zeer dringende procedure: vanaf 1/1/2018: € 106,70 

 

Procedure

Informeer u vóór de aanvraag eerst bij de dienst bevolking.

 

Na aanmelding voor de aanvraag van een D-kaart, wordt uw aanvraagformulier afgeprint. Dit document ondertekent u, uw foto wordt er op aangebracht. Uw dossier wordt verzonden naar Zetes (externe firma). 2 à 3 weken later krijgt u van deze firma een pin- en pukcode toegestuurd. Met deze code kan u uw kaart komen afhalen.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de elektronische vreemdelingenkaart dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. U ontvangt dan een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. Hier wordt ook een pasfoto op aangebracht. Met dit attest kan u echter niet naar het buitenland.

 

U moet bij verlies of diefstal eveneens de elektronische functie van de kaart buiten werking laten stellen bij DOC STOP.

 

DocStop: telefoonnummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24 uur op 24, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden, om frauduleus gebruik te voorkomen. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet u bellen naar de +32 2 518 2123). 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster