Behoud van zwaluwkolonies - premie gemeente

Wat

Binnen de perken van de jaarlijks in de begroting voorziene kredieten geeft het college van burgemeester en Schepenen een premie voor het in stand houden van nestgelegenheden voor zwaluwen.
Voor een kolonie van 1 tot en met 4 nesten krijgt u € 25,00, van 5 tot en met 10 nesten krijgt u € 50,00 en voor meer dan 10 nesten ontvangt u € 75,00.

Wil u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

Lees dan hier het gemeentelijk regelement voor het behoud van zwaluwkolonies.

 

Voor wie

Iedereen

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

via aanvraagformulier

 

Wat meebrengen

 

Ingevuld aanvraagformulier

 

Procedure

De aanvraag moet ingediend worden voor 30 juni van ieder jaar.

In de periode van 30 juni tot en met 31 augustus zal er ter plaatse een controle uitgevoerd worden.

 

Na deze controle zal de milieudienst nagaan of aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de premie werd voldaan.

Daarna, en indien hiervoor voldoende krediet beschikbaar is, betalen we de premie.

Jaarlijks zijn er een 3-tal uitbetalingsmomenten voorzien.

 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster