Eerste inschrijving

Wat

Bent u op zoek naar een kwalitatieve opvang voor uw kind?

De gemeente voorziet opvang in de gebouwen van de BKO 't ApPelBoomPje, voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar

  • voor en na de schooluren
  • op woensdagnamiddag
  • tijdens vakantiedagen en pedagogische studiedagen.

 

Voor wie

alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Hoe verkrijgen of aanvragen

U maakt een afspraak met de verantwoordelijke van de kinderopvang.

Dit kan telefonisch, via mail, of persoonlijk op de kinderopvang.

U vermeldt hierbij dat het gaat om een afspraak om in te schrijven.

De inschrijving gebeurt op de locatie zelf na afspraak.

Wat meebrengen

attest van gezinssamenstelling

2 kleefbriefjes van de mutualiteit

identiteitskaart

naam en adres werkgever

SIS kaart

fototje kind

Procedure

Op uw afspraak van inschrijving wordt uw dossier vervolledigd . U krijgt ook wat meer uitleg over de werkwijze van de kinderopvang en een rondleiding. Zo weet u waar uw kind terecht komt. Dit alles neemt ongeveer drie kwartier tijd in beslag.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster