Melding gebouwen industriegebied

Wat

Voor een aantal werken is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. 

Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet.   

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk

Wat meebrengen 

meldingsformulier + 1 dossier

Procedure

De werken dienen gemeld te worden aan de gemeente met een vast formulier.  20 dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.  Let wel, aan de regels rond de medewerking van een architect wijzigt niets! 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster