Lokaal overleg kinderopvang - lid worden

Wat

Het gemeentebestuur organiseert een lokaal overleg kinderopvang.

Het lokaal overleg bestaat uit vertegenwoordigers van alle opvanginitiatieven, scholen, ouders en vertegenwoordigers van de Organisatie Willebroek en van Kind & Gezin.

Het LOK bekommert zich over de kinderopvangmaterie, verleent advies over de oprichting van nieuwe initiatieven in de gemeente, verzorgt de verslaggeving  over de evolutie van de lokale opvangsituatie,  en informeert ouders over het kwantitatieve en kwalitatieve opvangaanbod.

 

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij kinderopvang, het opvoeden van kinderen en de vrije tijd van kinderen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U brengt het aanvraagformulier "lid worden van LOK" binnen op het gemeentebestuur of u mailt naar de secretaris of naar de voorzitter van het LOK.

Procedure

Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan het LOK en u wordt uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster