Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen - premie gemeente

Wat 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten, verleent de gemeente een premie voor het aanplanten van inheemse knotbomen en inheemse loofbomen op rij.

 

Daarnaast kan ook minimum om de 6 jaar een premie worden aangevraagd voor het onderhoud van knotbomen.

 

Er wordt een premie van maximum €250 toegestaan.

 

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Lees dan hier het gemeentelijk premiereglement voor het aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen

Voor wie

  • Particulieren
  • Landbouwers uit landelijk gebied

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via het volledig ingevulde aanvraagformulier.

Wat meebrengen

 

  • Ingevuld aanvraagformulier

  • Kaart met ligging van het perceel en aanduiding van de ligging van de bomen

 

 

Nadat u de aanvraag hebt ingediend, zal door de Dienst Omgeving nagegaan worden of aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de premie wordt voldaan.

 

U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Indien er voldoende krediet beschikbaar is binnen de gemeentelijke begroting zal worden overgegaan tot de uitbetaling van de premie.

 

Jaarlijks zijn er een 2-tal uitbetalingsmomenten voorzien. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster