Adreswijziging - minderjarige - toestemming

Wat

Bent u minderjarig en niet ontvoogd en wil u voor het eerst alleen verhuizen? Dan gelden er specifieke regels. U hebt namelijk de toestemming nodig van (één van) uw ouder(s). De specifieke regels verschillen ook al naargelang uw gezinssituatie. Daarom komt u zich best eerst informeren op de dienst bevolking.

Voor wie

Niet-ontvoogde minderjarigen die voor het eerst alleen verhuizen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

identiteitskaart

Procedure

Na uw melding, moet u en één van uw ouders een formulier adreswijziging ondertekenen bij de dienst bevolking. Nadien komt de wijkagent bij u langs. Hij zal u een bevestigingsbrief geven. Met deze brief kan u zich 4 werkdagen later aanmelden op het gemeentehuis. Op dat moment kan u alle documenten waarop uw adres staat laten aanpassen (identiteitskaart, …).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster