Omwisseling buitenlands rijbewijs

Wat

Een buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs indien dit rijbewijs door de Belgische staat erkend wordt en indien de geldigheidsdatum niet verstreken is.

 

1. Omwisseling van een Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Omwisseling is niet verplicht, behalve:

  • wanneer 1 of meerdere categorieën op het Europees nationaal rijbewijs vervallen zijn en opnieuw moeten worden gevalideerd
  • bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod en waarbij een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur of beperkt tot bepaalde categorieën, of met een rijverbod tijdens het weekend werd afgeleverd

 

U kan uw rijbewijs alleszins laten registreren op de dienst bevolking.
Dankzij deze registratie is het nadien mogelijk om onder meer een Belgisch rijbewijs af te leveren wanneer het Europese rijbewijs verloren ging en dit zonder dat u ervan bij een buitenlandse overheid een bewijsdocument moet aanvragen.

 

2. Omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs

Indien u een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs hebt en ingeschreven bent in de gemeente, mag u niet rijden met dat rijbewijs (ook niet met een buitenlands internationaal rijbewijs). U moet dit laten omwisselen in de gemeente waar u ingeschreven bent.

Voor wie

Buitenlanders, houders van een buitenlands rijbewijs, ingeschreven in Willebroek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • Buitenlands rijbewijs
  • Identiteitskaart
  • Beëdigde vertaling (in bepaalde gevallen)
  • Eventueel rijgeschiktheidsattest
  • € 25

Procedure

1. Omwisseling van een Europees buitenlands nationaal rijbewijs

U vraagt de omwisseling van uw Europees buitenlands nationaal rijbewijs aan bij de dienst bevolking. Bij twijfel of onzekerheid over het rijbewijs dat ter omwisseling wordt aangeboden, moet u een certificaat van echtheid, afgeleverd door het land van afgifte, voorleggen. Een dergelijk certificaat kan ook ter omwisseling worden aanvaard indien het originele rijbewijs verloren ging of gestolen werd.

De omwisseling van een geldig rijbewijs afgeleverd door een EER-lidstaat gebeurt normaal gezien binnen de 5 werkdagen.

 

2. Omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs

U vraagt de omwisseling van een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs aan bij de dienst bevolking. De omwisseling van een geldig rijbewijs afgeleverd door een niet-EER-lidstaat duurt ongeveer een maand. Een onderzoek op echtheid wordt uitgevoerd door de politiediensten. U wordt op de hoogte gebracht wanneer u een Belgisch rijbewijs kan verkrijgen.

 

Indien uw rijbewijs niet erkend wordt door de Belgische staat, moet u een examen theorie en praktijk afleggen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster