Verbintenis tot tenlasteneming van een student

Wat

Bij een verbintenis tot ten lasteneming neemt u de verplichting op om financieel garant te staan voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een niet-EER-student gedurende zijn verblijf in België (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). U moet hiervoor een formulier (bijlage 32) invullen en ondertekenen.

 

Wanneer u voor een buitenlandse student garant wilt staan, moet u de Belgische nationaliteit hebben of onbeperkt verblijfsrecht in België hebben.

 

U heeft de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de duur van de studies.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • Ingevuld formulier
  • Identiteitskaart

Procedure

U vult als garant het formulier 'ten lasteneming van een student' in en brengt het binnen bij de dienst bevolking.

Uw handtekening wordt gelegaliseerd door de Burgemeester. U krijgt een afspraak om het formulier af te halen.

 

Na afhaling van het formulier maakt u het over aan de niet-EU-student in het buitenland, samen met:

- bewijs dat u als garant over voldoende bestaansmiddelen beschikt (vb. loonfiches van de laatste 3 maanden, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar);

- bewijs dat u als garant Belg bent of toegelaten tot onbeperkt verblijf;

 

De student moet dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in zijn thuisland, samen met zijn visumaanvraag.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster