Echtscheiding - buitenland

Wat

Een echtscheiding die uitgesproken werd in het buitenland, kan worden geregistreerd in België, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Bij een buitenlandse echtscheiding gelden specifieke regels en procedures.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk 

Wat meebrengen

Afhankelijk van het land waar de echtscheiding is uitgesproken, moet u andere documenten voorleggen.

U kan zich best informeren bij de dienst burgerlijke stand (indien u huwde in België) of de dienst bevolking (indien u huwde in het buitenland).

 

 

1. In een land dat lid is van de Europese Unie (behalve Denemarken):

 

  • de originele of voor eensluidend verklaarde beslissing (vonnis, arrest);
  • het certificaat betreffende de beslissingen in huwelijkszaken, overeenkomstig verordening nr. 2201/2003 van de raad van 27 november 2003 = bewijs van het in kracht van gewijsde treden van het vonnis of arrest;
  • uw identiteitskaart.

 

De documenten moeten vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler en voldoen aan de legalisatievoorschriften.

Dit geldt niet voor beslissingen uitgesproken voor 1 maart 2001. Hiervoor geldt de regeling zoals vermeld hieronder.

 

2. Voor de andere landen:

 

  • uw identiteitskaart;
  • de originele of voor eensluidend verklaarde beslissing (vonnis, arrest);
  • een bewijs dat de echtscheiding definitief is.

 

Deze beslissing moet voldoen aan de legalisatievoorschriften terwijl een Belgisch beëdigd vertaler ze moet vertalen.

Procedure

Informeer u best bij de dienst burgerlijke stand (indien u huwde in België) of de dienst bevolking (indien u huwde in het buitenland).

 

Huwelijk afgesloten in België

De melding van de echtscheiding moet gebeuren in de gemeente waar het huwelijk is afgesloten. De ambtenaar van de burgerlijke stand keurt de vereiste documenten al dan niet goed. Bij goedkeuring plaatst de bevoegde ambtenaar een randmelding naast de huwelijksakte en worden de gemeenten (in België) waarin de partijen wonen, verwittigd. De burgerlijke stand van betrokkenen wordt in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister aangepast (van gehuwd naar gescheiden).

 

Huwelijk afgesloten in het buitenland

De aanbieding moet gebeuren in de gemeente waar de aanbieder woont. De ambtenaar van de burgerlijke stand keurt de vereiste documenten al dan niet goed.

Bij goedkeuring, wordt de burgerlijke stand van de betrokkenen in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister aangepast (van gehuwd naar gescheiden).

 

Het echtscheidingsvonnis wordt niet overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster