Personen met beperkingen

Binnen onze samenleving zijn er heel wat domeinen waar specifieke voorzieningen of tegemoetkomingen noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid voor personen met beperkingen te garanderen.

Bij het loket voor personen met beperkingen probeert men samen met u een antwoord te zoeken op uw vragen over dienstverlening, sociale voordelen en tegemoetkomingen met betrekking tot vrije tijd, huisvesting, vervoer, thuiszorg, ...

Indien het antwoord op uw vraag te complex is, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde organisatie.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster