Armoede

"Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden." Dit staat geschreven in artikel 23 van de Grondwet. Armoede is een complex gegeven en heeft niet alleen te maken met inkomen. Armoede heeft te maken met sociale uitsluiting op allerlei domeinen van het maatschappelijk leven: onderwijs, wonen, werken, gezondheid, vrije tijd,...

 

Het gemeentebestuur staat in voor al haar inwoners en heeft aandacht voor armoedebestrijding in haar lokaal beleid. De strijd tegen armoede begint bij het respectvol benaderen en luisteren naar mensen in armoede. Want, een buitenstaander kan armoede beschrijven met cijfers en met kenmerken. Maar er is ook een andere kant, namelijk de wijze waarop armoede beleefd wordt. Om die kloof te overbruggen en daadwerkelijk iets te doen aan armoede, is het noodzakelijk om - vanuit een evenwaardige positie - met elkaar in dialoog te gaan.

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Willebroek.

Willebroek biedt heel wat jeugd-, sport-, culturele en ontmoetingsactiviteiten aan. Meedoen of genieten van ontspanning is niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor het gemeentebestuur is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben en kunnen genieten van het Willebroekse vrijetijdsaanbod. Om die reden werd een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie opgericht. Dit netwerk bestaat uit gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het OCMW, de vereniging waar armen het woord nemen en organisaties die mensen in armoede als doelgroep hebben. De partners van dit netwerk willen samen de deelname van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod verhogen en bestaande drempels opheffen.

De vrijetijdspas

Eén van de drempels om deel te nemen aan het Willebroekse vrijetijdsaanbod is de financiële drempel. Om deze drempel te verlagen heeft het gemeentebestuur een vrijetijdspas ontworpen. Met de vrijetijdspas kunnen inwoners met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering een jaar lang genieten van 50% korting op de vrijetijdsactiviteiten die door de gemeente (jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, bibliotheek) en het OCMW (Lokaal Dienstencentrum 'De Wilg') worden georganiseerd.

De prospectiegroep ‘cultuur’

Vanuit het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie wordt er ook werk gemaakt van een toegankelijk, divers en aantrekkelijk aanbod voor iedereen. In overleg met de cultuurdienst werd de prospectiegroep 'cultuur' opgestart. De verenigingen van het netwerk kunnen op prospectie gaan en over het ganse land proeven van het cultuuraanbod (theater, muziek, dans, humor enz.). De prospectiegroep kiest per seizoen minstens twee voorstellingen uit, die vervolgens worden opgenomen binnen de programmatie van de cultuurdienst en uiteindelijk worden vertoond op een Willebroeks podium.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster