Ophaling huisvuil

Ophaling huisvuil

Huisvuil - Diftar

De afvalophaling in de gemeente Willebroek wordt verzorgd door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen).

 

De inzameling vindt 2-wekelijks plaats en gebeurd volgens het DIFTAR-systeem.

 

DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is een manier om het principe 'de vervuiler betaalt' in de praktijk te brengen. ’De vervuiler betaalt’ wil zeggen dat de veroorzaker van afval moet opdraaien voor de kosten van het inzamelen en verwerken van zijn afval. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen!

 

Telkens een diftarcontainer aangeboden wordt, wordt het afval gewogen. Via een chip worden de nodige gegevens bijgehouden. De factuur wordt bepaald aan de hand van het aantal aanbiedingen en de gewogen hoeveelheden. U kan uw eigen afvalproductie opvolgen via Ivla. Hiervoor gebruik je uw chipnummer waarmee een persoonlijke login kan aangevraagd worden.

 diftar_container.jpg

De diftarcontainer heeft een standaardgrootte van 140 liter. Er zijn ook nog diftarcontainers van 40 en 240 liter. De container wordt gratis geleverd. De prijs per kg afval is € 0.22. Hierbij komt er nog een vast bedrag per aanbieding van de container (afhankelijk van het volume). Er kan een slot op de container geplaatst worden voor € 30. De minimumfactuur bedraagt 1 euro per maand.

 

Indien de diftarcontainer te klein is mag er één afvalzak naast de container geplaatst worden (piekzak). Nadat de container is leeggemaakt, wordt de zak in de container geplaatst. Hierdoor wordt dit gewicht ook geregistreerd. De extra zak mag bijgevolg niet groter zijn dan de inhoud van de container.

 

Als een vereniging een lokaal heeft waar activiteiten doorgaan, kan er eveneens een diftarcontainer aangevraagd worden bij Ivarem.

 

Vaste Afvalbeheerskosten

Vaste bijdrage

4.50€/maand

 

Container huisvuil

Volume diftar container

Aantal euro per aanbieding

40 liter

€ 0.70

140 liter

€ 1.20

240 liter

€ 1.70

Verwerkingskost

€0.22/ kg

 

Collectief systeem

Aanbiedings- en verwerkingskost

0.90€/20 liter

2.70 euro/60 liter

 

Een afvalkalender met de ophaaldata voor uw straat kan u gratis afhalen op de gemeentelijke milieudienst of hier downloaden: kalender.

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster