REG-openbare verlichting

Rationeel energiegebruik in openbare verlichting

Aanpak te Willebroek

Inleiding

Openbare verlichting is in heel wat gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van het elektriciteitsverbruik. Bijkomend heeft de vrijmaking van de energiemarkt ertoe geleid dat de elektriciteitsprijs voor de openbare verlichting met 50 tot zelfs 100% is gestegen. 

 

Openbare_verlichting.jpg 

 

In Willebroek was de prijs voor de openbare verlichting ongeveer 25% van de totale energie uitgave voor elektriciteit.

 

Het is dan ook duidelijk dat zeer grote energie- en kostenbesparingen mogelijk zijn door een optimalisatie en juiste regeling van deze openbare verlichting.

 

Door gebruik te maken van energie-efficiëntere lampen en armaturen en door een betere regeling van het verlichtingsregime, kan deze besparing worden gerealiseerd.

 

Een efficiëntere afstelling van het verlichtingsvermogen en -regime leidt bijkomend tot een daling van de lichthinder. 

 

Afhankelijk van de wensen, prioriteiten,... van iedere gemeente afzonderlijk is de invoering van rationeel energieverbruik in de openbare verlichting anders voor elke gemeente. Ook het gewenste verlichtingstype en -regime kan binnen de gemeente sterk verschillen naargelang men zich bevindt in een woonzone, KMO-zone,…

 

De verlichting die nodig is voor een afgelegen landweg, is immers niet dezelfde dan voor een drukke invalsweg. Ook is het omwille van veiligheidsredenen in sommige straten niet aangeraden om de openbare verlichting 's nachts te doven, terwijl dit in andere straten wel wenselijk is. 

 

Om een degelijk onderbouwd verlichtingsplan te kunnen opstellen, werden daarom eerst enkele gebieden die een verschillende 'functie' hebben in de gemeente gedefinieerd. Deze gebieden vragen dan ook een andere benadering met betrekking tot de opmaak van een openbaar verlichtingsplan.

 

Zo onderscheiden we voor de opmaak van dit verlichtingsplan volgende gebieden: grote invalswegen, woonzones, industriegebieden/KMO-zones.

 

Voor de opmaak van het lichtplan van Willebroek werd beroep gedaan op de expertise van IGEMO

 

In een eerste fase werden de grote banen (invalswegen) met fietspad aangepast. Na een positieve evaluatie van deze fase in 2010 werden in een volgende fase de woonwijken en landelijke wegen aangepast.

 

Dit zorgt voor een jaarlijkse energie- en dus kostenbesparing voor de Gemeente Willebroek.
Deze besparingen hangen af van het gedoofd vermogen (Kwh) en het geldende tarief op dat moment. 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster