Productgebruik

Bioproducten

Biologische landbouw en veeteelt hebben als doelstelling gezonde, evenwichtige en kwaliteitsvolle voedingsproducten te produceren in omstandigheden die zo natuurlijk mogelijk zijn en het milieu respecteren. Dat betekent dat men geen chemische meststoffen gebruikt, geen pesticiden, geen groeihormonen voor dieren, geen genetische modificatie, enz. Biologische teelt vrijwaart bodem, water en lucht omdat er minder energie nodig is bij de teelt. Hij heeft dan ook minder nadelige milieueffecten. Zo verbruikt biologische teelt 20% minder energie en stoot hij 30% minder broeikasgassen uit. 

 

Kortom: gezonde en evenwichtige voeding is een besparing. Biologisch kopen heeft alleen maar voordelen: smakelijkere voedingswaren met grote voedingswaarde en respect voor het milieu. Bovendien gebeurt de productie over het algemeen onder correcte arbeidsvoorwaarden en met aandacht voor dierenwelzijn.

bioproducten

 

Wil je weten of iets biologisch geproduceerd is?

 

Ga dan op de verpakking op zoek naar het Belgisch biogarantie label (stempel).

 

Voor meer info kijk op volgende link

biogarantielael

of het Europees label biologische landbouw (groene blaadjes met sterretjes).  

 

Meer info kijk op volgende link

Europees label biologsche landbouw

 

Wilt u graag nog meer weten over bioproducten, kijk dan op volgende link

Duurzaam kantoormateriaal

Het personeel van onze gemeente schrijft zoveel als mogelijk met groene pennen en potloden, klasseert documenten in groene mappen, plakt met groene lijm,... We kopen immers groene kantoorbenodigdheden aan, waarbij groen staat voor milieuverantwoord of milieuvriendelijk. 

 

Indien u ook gebruik wenst te maken van milieuvriendelijk kantoormateriaal kijk dan op volgende link.

Duurzaam geëxploiteerd hout

Hout is een van de meest ecologische bouwmaterialen maar niet alle hout is even duurzaam. Bossen verdwijnen wereldwijd in een hoog tempo. 


Dit kan niet blijven duren, want we hebben om vele redenen goede en gezonde bossen nodig. Vele consumenten willen daarom geen fout hout gebruiken. Maar hoe kan u weten of het hout zuiver op de graad is? Om dat probleem op te lossen zijn er twee labels uitgewerkt - het FSC label en het PEFC-label die staan voor verantwoord bosbeheer. 

 

fsc_en_pefc.jpg

 

Dat beheer moet aan drie voorwaarden voldoen:

 

  • het houdt rekening met het milieu.
  • het respecteert sociale rechten (bijvoorbeeld de eigendomsrechten van lokale gemeenschappen en de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders).
  • het is economisch haalbaar. 

Wilt u meer weten over het FSC Label, kijk dan op volgende link of over het PEFC Label, kijk dan op volgende link

Duurzaam naar school

Het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden. Ook dan zal natuur- en milieueducatie weer hoog op de agenda staan in de meeste scholen. Kinderen worden steeds meer bewust gemaakt van de impact die hun handelingen hebben op ons leefmilieu. Toon daarom als ouders het goede voorbeeld en begin met hen milieuvriendelijk schoolmateriaal voor te stellen. Bij papier- en houtproducten kan dit bijvoorbeeld door te letten op het PEFC-label. Zo zorg je niet enkel voor de toekomst van onze kinderen, maar ook voor die vanonze bossen.


Scholen en de toekomst, ze gaan hand in hand. Het is belangrijk om onze kinderen en jongeren bewust te maken van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. Dit kan al beginnen met het aankopen van duurzaam schoolmateriaal. Op heel wat schriften, cursusblokken, mappen, etiketten, (kleur)potloden, post-its en agenda’s prijkt het PEFC-logo. Dit logo geeft de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Tijdens het beheer geldt een evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale bosfuncties. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, wel oog voor de fauna en flora en een eerlijk loon voor de bosarbeiders,… Een mooie toekomst voor onze bossen dus!

 

Er zijn intussen heel wat producten op de markt met het PEFC-label. In de meeste grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid gamma aan PEFC-producten in de winkelrekken. Wie eco-cheques in de schuif heeft liggen, kan deze alvast bovenhalen voor de aankoop van PEFC-gelabeld schoolmateriaal.


We wensen iedereen nog een deugddoende vakantie en voor september een duurzame start van het nieuwe schooljaar!

 

Natuurverven

In de eerste plaats zijn natuurverven en -beitsen milieuvriendelijk.

 

Zowel bij de productie als bij het gebruik als in de afvalfase zijn natuurverven minder milieubelastend.

 

De grondstoffen van natuurverf zijn zoveel mogelijk natuurlijke grondstoffen die gemakkelijk weer in de milieukringloop kunnen worden opgenomen en die hernieuwbaar zijn in tegenstelling tot uitputbare grondstoffen zoals aardolie. 

 

Natuurverven leveren bovendien een niet te onderschatten bijdrage aan de creatie van een gezond binnenklimaat. Ze veroorzaken geen schadelijke uitwasemingen en zijn antistatisch (trekken geen stof aan). 

 

Meer weten over natuurverven, kijk op volgende link.  

Verantwoorde poetsproducten

Hoe milieuvriendelijke poetsen?    

  • Kies voor producten op basis van (biologisch) plantaardige basis;
  • Hoe minder product je gebruikt, hoe meer je het milieu spaart;
  • Gebruik een microvezeldoekje, dit doekje reinigt zonder schoonmaakmiddel;
  • Gebruik liever een allesreiniger dan een gespecialiseerd product;
  • Gebruik navulbare verpakkingen; en
  • Gebruik regenwater om te poetsen

Nog meer interessante weetjes om milieuvriendelijk te poetsen vind je via volgende link

Fair Trade

Fair Trade Original bestaat sinds 1959 en is de grondlegger van de ontwikkelingshandel, een initiatief dat wereldwijd navolging heeft gevonden. Door ontwikkelingshandel vinden producten van boeren, ambachtslieden en bedrijven met een goed sociaal beleid, hun weg naar de exportmarkt. Dit schept werkgelegenheid waardoor de welvaart van de mensen zelf, van hun dorp en soms zelfs van de hele regio stijgt.

 

max havelaar

 

Fair trade

Fair Trade Original koopt de producten onder faire


handelsvoorwaarden in bij haar handelspartners en biedt hen ondersteuning op het gebied van productontwikkeling, productietechnieken, logistiek en marketing.

 

Vervolgens verkoopt Fair Trade Original de producten door op de Belgische markt.  

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster