Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken met eerder lokale impact, gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

 

 

  • Vanaf het tweede deel van de week van 19 februari 2018 wordt het tweede deel van de Ijzerenwegstraat heraangelegd.  Deze werken zullen een maand duren.  Nadien volgt ook de heraanleg van de Guido Gezellestraat (het deel grenzend aan de Ijzerenwegstraat).  Tot slot zal nog een verharde berm worden voorzien in het reeds vernieuwde deel om in deze zone de parkeercapaciteit te optimaliseren.  Al deze werken staan nog gepland voor het voorjaar van 2018.
  • Ook de voetpaden in de Nieuwstraat worden in de loop van 2018 heraangelegd mits Pidpa hier voorafgaandelijk haar leidingnet kan vernieuwen.
  • De vernieuwing van Hinxelaar en Bezelaervelden staat eveneens nog op het programma voor 2018 (najaar).
  • In opdracht van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Willebroek wordt gestart met het grote nieuwbouwproject aan de Akkerlaan en Ringlaan.  In het kader van dit nieuwbouwproject zullen een heel aantal nieuwe zijstraten worden aangelegd, aansluitend op de Akkerlaan.  De voorbereidende werken starten in februari 2018.  Tegen het bouwverlof (juli) zou een eerste fase afgerond moeten zijn.  Na het bouwverlof wordt dan gestart met de individuele bouwprojecten zelf.  Pas als deze afgerond zijn, wordt ook de nieuwe wegenis verder afgewerkt.
  • Van 22 mei tot en met 8 juni 2018 plant Infrabel werken aan de spoorwegovergang in de Dorpsstraat.  De overweg zal gedurende deze periode volledig afgesloten blijven.  Een omleiding wordt voorzien langs de Mechelsesteenweg, Bezelaerstraat en Kasteelstraat.

 

 

Op middellange termijn zijn ook enkele grotere projecten gepland.  Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

 

  • Heraanleg Jozef De Blockstraat: vanaf medio 2018 wordt de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande project.  Pidpa plant nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Voor dit project wordt momenteel een aannemer aangesteld.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal eveneens een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project bevindt zich eveneens nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen dus vermoedelijk ook medio 2018 van start gaan.  Meer informatie hierover wordt weldra gepubliceerd op een afzonderlijke pagina.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

 

Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland waaronder de heraanleg van de Breendonkstraat (vanaf 2019).  Daarover volgt meer concrete informatie van zodra deze gekend is.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster