Managementteam

M – TEAM (managementteam)

 

De taken van het managementteam (M-team) zijn decretaal vastgelegd. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke- en OCMW diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het M-team bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de organisatie Willebroek, alsook de interne communicatie. Daarnaast worden een aantal organisatorische en beleidsmatige taken uitgevoerd in overleg met het managementteam.

Specifiek voor de organisatie Willebroek is dat het OCMW en het gemeentebestuur 1 gemeenschappelijk managementteam hebben.

 

De vergaderingen van het managementteam vinden plaats om de 2 weken plaats op woensdagvoormiddag.

 

Het M- team bestaat uit:

 • Herman Bauwens, gemeentesecretaris
 • Katja Mampaey, financieel beheerder OCMW
 • Guy De Maeseneer, financieel beheerder gemeente
 • Tom Pintens, afdelingshoofd grondgebiedzaken
 • Michel Glorie, afdelingshoofd burgerzaken – vrije tijd
 • Veerle Van den Bossche, afdelingshoofd Welzijn
 • Rudy De Schouwer, afdelingshoofd seniorencampus
 • Jolien De Boodt, diensthoofd onthaal, communicatie en archief
 • Michaël Van der Vekens, diensthoofd HRM
 • Dirk Blommaert, beleidscel

 

O-TEAM (Overlegteam)

 

2 keer per maand komt het O - team samen op woensdagvoormiddag.

In deze vergaderingen wordt de toekomstvisie van de gemeente en de gemeentelijke organisatie besproken; worden standpunten van beleid en administratie enerzijds en van OCMW en gemeentebestuur anderzijds  op elkaar afgestemd; worden concrete projecten en dossiers besproken en wordt de evolutie binnen de administratie opgevolgd.

 

Het O-team vormt de ruggengraat van een functioneel en efficiënt overleg tussen het politieke en het ambtelijke niveau binnen het gemeentebestuur.

Het O-team bestaat uit:

 • Eddy Bevers, burgemeester
 • Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW
 • Herman Bauwens, gemeentesecretaris
 • Katja Mampaey, financieel beheerder OCMW
 • Guy De Maeseneer, financieel beheerder gemeente
 • Dirk Blommaert, beleidscel

doorsturen
Aanmelden
 • Contact Info
 • Dirk Blommaert

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster